Polityka prywatności

Zasady korzystania z serwisu www.autopolzbyt.pl
Właścicielem niniejszego serwisu jest firma AutoPolzbyt. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych witryn lub fragmentów serwisu internetowego www.autopolzbyt.pl, pod warunkiem, że nie naruszane są prawa autorskie oraz prawa dotyczące znaków towarowych należących do AutoPolzbyt lub innych podmiotów. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody AutoPolzbyt. AutoPolzbyt dołoży odpowiednich starań, aby informacje umieszczane na jej stronach były wyczerpujące i aktualne, ale nie zobowiązuje się do określenia stopnia ich dokładności ani konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych. AutoPolzbyt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Dotyczy to również informacji udostępnianych klientom korzystającym z usług on-line takich jak: formularz kontaktowy, itp. oraz linków do stron internetowych podmiotów trzecich. Jednocześnie AutoPolzbyt zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości strony WWW bez uprzedniego informowania o tym jej użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie leży po stronie użytkownika.

Polityka prywatności
Firma AutoPolzbyt zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych jej danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi: imię i nazwisko, adres domowy, adres firmowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Informujemy jednocześnie, że stronę internetową firmy AutoPolzbyt można przeglądać bez podawania swoich personaliów. W przypadku, w którym zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w obrębie firmy AutoPolzbyt lub mogą być prezentowane naszym kontrahentom – bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim.

Bezpieczeństwo
Firma AutoPolzbyt zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecim.

Wyrażenie zgody
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności lub związanych z użytkowaniem serwisu www.autopolzbyt.pl prosimy kierować na nasz adres e-mail podany poniżej:

E-mail: autopolzbyt@gmail.com